WE HEBBEN EEN NIEUWE WEBSITE.
U KUNT ONS VINDEN VIA

www.ikc-remigius.nlWELKOM OP ONZE SITE


Deze site is samengesteld om u te informeren over onze school.
Basisschool Remigius is ruim 90 jaar basisschool in het centrum van Duiven. Een school met 16 groepen, ruim 400 leerlingen en 36 medewerkers. Een school met modern onderwijs gestoeld op het leerstofjaarklassensysteem en geworteld in een bijna honderd jaar oude traditie.

De missie en visie van de school

Onze visie moet inspireren om enerzijds met volle overgave en TROTS op de Remigius te kunnen werken en anderzijds, voor de ouders, om bewust voor de Remigius basisschool te kunnen kiezen.
We omschrijven onze visie als volgt:

Op de Remigius streven we naar rust, veiligheid, regelmaat en verantwoordelijkheid en zijn er duidelijke regels die daadwerkelijk worden nageleefd door iedereen. We willen een school zijn die blijft werken aan verbeteringen, ook een school waar leerlingen, ouders en leerkrachten met plezier naar toe gaan.

Het woord TROTS geeft richting aan ONS onderwijs.

T> Taal, rekenen en lezen vinden we belangrijk. De aan te bieden leerstof is zo ingedeeld dat alle capaciteiten en mogelijkheden van het kind benut worden. Het werken aan leerstijlen en leerstrategieën van elk individu spelen hierbij een voorname rol.
R> Rust regelmaat veiligheid en verantwoordelijkheid zijn waarden die we terug vinden in al onze afspraken. Basisbehoeften voor ieder kind om tot leren te komen en voor iedere leerkracht om optimaal te kunnen functioneren in onze school.
O> Opbrengstgericht werken. Geeft de leerkrachten zowel als de leerlingen de juiste focus om tot een hoger prestatie niveau te komen binnen een positief en veilig pedagogisch klimaat, waarbinnen ieder zich veilig voelt.
T> Taakspel is het instrument wat we inzetten om samen te leren, te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Positief benadrukken van gewenst gedrag, verwachtingen uitspreken dat werkt!
S> Specifiek. De Remigius is ruim 90 jaaar basisschool in het centrum van Duiven. Onze school heeft 16 groepen, ruim 400 leerlingen en 36 medewerkers. Modern onderwijs gestoeld op het leerstofjaarklassensysteem en geworteld in een bijna eeuw oude traditie.

Motorische remedial teaching groep 1-2
Vooruitgroep voor begaafde leerlingen
Leesbegeleiding voor dyslecten
E-learning in alle groepen
Buitenschoolse opvang mogelijkheden
Inspirerende en herkenbare omgeving (in ontwikkeling).
Laagdrempelig voor leerlingen en ouders
Schoolbrede aanpak van het sociaal-emotionele klimaat (in ontwikkeling)
Specifieke woordenschatlijn (in ontwikkeling).

Deze visie/uitspraken maken we al op allerlei verschillende manieren in de school waar en we zien het als een uitdaging om ze vanzelfsprekend en herkenbaar te laten zijn.
Wij werken er met z'n allen hard aan om goed basisonderwijs voor onze kinderen te verzorgen. Bij 'goed basisonderwijs' denken wij aan het leggen van een stevig fundament, waarop de kinderen verder kunnen bouwen aan hun ontwikkeling en groei naar volwassenheid.
De schoolsite is er voor u. Aangezien de school voortdurend in beweging is, wordt de site regelmatig bijgesteld. Wij stellen het daarom erg op prijs als u ons laat weten wat u van de schoolsite vindt. Wij willen rekening houden met uw mening en vernemen graag wat bij ons op school voor verbetering vatbaar is.

Wilt uw meer informatie over de school of misschien een afspraak voor een informatief gesprek, vul dan het info formulier (links bovenaan bij "contact") in en er wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen.
Namens het gehele team,
De directie